top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Gelecek İçin Bugün Bir Adım At

Günümüzde sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olarak karşımızda duruyor.

 

Narkonteks Tekstil A.Ş. olarak işimizin ve varoluşumuzun temeli olan bu kaynakları korumak ve devamını sağlamak bizlere ilham veriyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu kurum kültürümüze dahil ederek, küresel hedeflere ulaşmak için tüm çalışanlarımız ile birlikte yaşadığımız dünyayı güzelleştirmek için adımlar atıyoruz.

energi_edited.jpg
wind-turbines-solar-panels-closeup-sky-background.jpg

Enerjinin Verimli Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji

Üretim, lojistik ve operasyon binalarımızın tamamına yerleştirdiğimiz güneş enerjisi panellerimiz ile enerji yönetimimizde büyük bir adım atarak yılda 500.000 KW'tan fazla elektrik tasarrufu sağlayacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde üretim faaliyetlerimizde kullanılan tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesini hedefliyoruz.

 

Tüm kapalı alanlarda LED aydınlatmalar kullanıyoruz. Üretimde faaliyetlerimizde makinelerden uygun olanları AC motordan DC motora çeviriyoruz. Üretimde kullanılan hava hatlarının kaçak olmayacak şekilde verimli çalıştırıp, düşük tüketimli yeni nesil kompresörler kullanıyoruz. Tüm kapalı alanlarda VRF teknolojisi ile çalışan iklimlendirme sistemlerini tercih ediyoruz.
 

Üretim Atık Yönetimi

Üretim faaliyetimiz sonucu ortaya çıkan tekstil ve konfeksiyon atıklarını çevremizi ve doğal kaynaklarımızı korumak ve doğaya olan zararlı etkilerini azaltmak için geri dönüşüm firmaları aracılığıyla tekrar kullanılabilir tekstil hammaddesi haline getiriyoruz. Yılda 100 tondan fazla olan kumaş üretim atığımızın tamamı geri dönüştürülüyor.

Fidan Dikim Projesi

Ege Orman Vakfı ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz proje ile, çalışanlarımızın doğum günlerini fidan dikerek kutluyoruz. Bu çalışmamız ile Bergama Kınık bölgesinde her yıl 1000 ağaç hayat buluyor.

Geri Dönüşüm

Üretim faaliyetimiz sonucu ortaya çıkan tekstil ve konfeksiyon atıklarını çevremizi ve doğal kaynaklarımızı korumak ve doğaya olan zararlı etkilerini azaltmak için geri dönüşüm firmaları aracılığıyla tekrar kullanılabilir tekstil hammaddesi haline getiriyoruz. Yılda 100 tondan fazla olan kumaş üretim atığımızın tamamı geri dönüştürülüyor.

Çevresel Yönetim

Su tüketimini azaltmaya yönelik her türlü tedbiri alıyoruz. Arıtmadan çıkan suyu depolarda biriktirerek tuvaletlerde ve sulama sistemlerinde kullanıyoruz. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında sertifikamızı düzenli olarak yeniliyoruz. Kontamine kumaşlar, piller, atık ampuller , temizlik malzemeleri ambalajları ve elektronik atıklarımızın tamamını atık yönetim sürecimiz ile ayrıştırarak 250 kg atığın doğru yollarla geri dönüşmesini sağlıyoruz.

Kurumsal Sosyal Uygunluk

Firmamızın sosyal uygunluğunun sürekliliği için BSCI ve Sedex gibi uluslararası sosyal uygunluk ve denetim kurumları tarafından denetleniyoruz. Hiçbir faaliyet kolunda çocuk işçi ve zorla işgücü kullanmıyoruz. Çalışma ortamlarımızın yaşanabilir, güvenli, temiz ve düzenli olmasına özen gösteriyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Narkonteks Tekstil A.Ş. olarak, eğitim ve istihdam odaklı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli dernekler, okullar ve ticaret odaları aracılığıyla projeler geliştirerek yaşadığımız topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Geleceği Aydınlatan Güneş, Üretimimizin Enerjisi

bottom of page